Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken
Nienke Natuurlijk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·      Voor- en achternaam
·      Geboortedatum
·      Geslacht
·      Adresgegevens
·      Telefoonnummer
·      E-mailadres
 
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Nienke Natuurlijk verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Nienke Natuurlijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·      U te kunnen bellen/mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·      Het afhandelen van uw betaling
 
Hoe lang we gegevens bewaren
Nienke Natuurlijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 7 jaar.
 
Delen met anderen
Nienke Natuurlijk deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nienke Natuurlijkblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
In kaart brengen websitebezoek
Nienke Natuurlijk gebruikt functionele en analytischecookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nienkenatuurlijk.nl. Nienke Natuurlijkzal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiliging
Nienke Natuurlijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nienkenatuurlijk.nl.
 
Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Nienke Natuurlijk, kunt u ons als volgt bereiken:
Beukenlaan 42
5741 DK Beek en Donk   
Telefoon: 06-42092211
E-mail: info@nienkenatuurlijk.nl
KvK: 67282911